January 20-21, 2023
|
Kansas State-Ahearn FH - Manhattan, KS
|
200m (Flat)
|