February 19, 2022
|
UW-Oshkosh-Kolf Sports Center - Oshkosh, WI
|
200m (Flat)