February 11, 2022
|
Houston-Yeoman FH (Banked) - Houston, TX
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov