December 5, 2020
|
Kansas State-Ahearn FH - Manhattan, KS
|
200m (Flat)