January 11, 2020
|
Houston-Yeoman FH (Banked) - Houston, TX
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Auto NCAA DII Prov