January 27, 2018
|
Lehigh-Rauch FH - Bethlehem, PA
|
200m (Flat)