January 31, 2015
|
Lehigh-Rauch FH - Bethlehem, PA
|
200m (Flat)