January 18, 2014
|
Lehigh-Rauch FH - Bethlehem, PA
|
200m (Flat)