January 20-21, 2012
|
Lehigh-Rauch FH - Bethlehem, PA
|
200m (Flat)